Missio

Մեր առաքելությունը:

Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Our Mission:

To support the formation of civil society and development of democracy.

пятница, 26 февраля 2010 г.

Հերթական օգնությունը Շիրակի մարզի անապահով ընտանիքներին

2009թ. Հունիս-դեկտեմբեր` երկրորդ ձեռք հագուստի տրամադրում Շիրակի մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:
Ծրագրին աջակցունմ է IRD հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: