Missio

Մեր առաքելությունը:

Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Our Mission:

To support the formation of civil society and development of democracy.

вторник, 13 апреля 2010 г.

«Մարդու իրավունքների կրթություն. Քայլ առաջ»

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ Եվրոպական միության/ Եվրոպական հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ 2009-2010 թթ. իրականացրեց «Մարդու իրավունքների կրթություն. Քայլ առաջ» ծրագիրը:
Ծրագրի հիմնական նպատակն էր բարձրացնել մարզային ոչ կառավարական կազմակերպություններում ընդգրկված ակտիվ դիրքորոշում ունեցող երիտասարդների դերը հասարակության կյանքում, նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում նրանց գործունեության ակտիվացմանը:
Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեցին մարդու իրավունքների վերաբերյալ չորս դասընթացներ` 4-5 օրյա տեևողությամբ հետևյալ թեմաներով.
1. Ի՞նչ են մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական հասարակությունը և իրավական պետությունը:
Մարդու իրավունքների փիլիսոփայությունը, հայեցակարգը, պաշտպանության ներպետական և միջազգային (ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ԵԽ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան) մեխանիզմները:
2. Մարդու իրավունքների ոլորտում մոնիթորինգի հայեցակարգը, մեթոդները, գործիքները: Ինչպես պատրաստել զեկույցներ, մոնիթորինգի արդյունքների կիրառում:
3. Նախնական զեկույցների քննարկում:
4. ՀԿ-ների զարգացում, պլանավորում, ռազմավարության մշակում, շահերի պաշտպանություն, համագործակցություն:
Դասընթացների միջև ընկած ժամանակահատվածում մասնակիցները ձեռք բերած գիտելիքների և հմտությունների շնորհիվ կատարեցին գործնական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ իրենց համայնքներում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ` գրելով ակնարկներ, թե ինչպե´ս են տվյալ իրավունքները երաշխավորված օրենսդրորեն, և օրենքի որ դրույթներ են խախտվում:
Ծրագրի մասնակիցները, բաժանվաց վեց խմբի, երեք ամսվա ընթացքում իրականացրել են մոնիթորինգներ տարբեր թեմաների շուրջ Արագածոտնի, Լոռու, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի և Շիրակի մարզերում:
Շիրակի մարզից մասնակցում էին «Երաշխիք» Քաղաքացիական Հասարակության Կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ` Սերգեյ Գաբրիելյանը և Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի համակարգող` Գոհար Մկրտչյանը: Խմբի աշխատանքներին մասնակցում էր նաև «Երկինք» ՀԿ-ի անդամ Ցողիկ Հայրապետյանը:
Խումբն ուսումնասիրություններ կատարեց «Շիրակի մարզի կենսաթոշակառու ծերերի իրավունքների պաշտպանությունը առողջապահության ոլորտի պետպատվերի շրջանակներում» թեմայի շուրջ:
Մոնիթորինգի նպատակն էր նպաստել Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ, Ախուրյան համայնքների ծերության կենսաթոշակառուների առողջության իրավունքների պաշտպանությանը պետպատվերի շրջանակներում` նրանց հասանելիք անվճար դեղորայքի և բուժօգնության մասին տեղեկատվության մատչելիության բարելավմամբ:

Կից ներկայացնում ենք զեկույցը:

Գոհար Մկրտչյան
ՀԿ հասարակայնության հետ կապերի
բաժնի համակարգող

Комментариев нет:

Отправить комментарий