Missio

Մեր առաքելությունը:

Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Our Mission:

To support the formation of civil society and development of democracy.

пятница, 7 августа 2009 г.

ԷՔՍՊՈ- 2009

2009թ.“Շիրակի մարզի երիտասարդական կազմակերպությունների ցուցահանդես 2008”:
Ծրագիրը իրականացնում էր` ՀՀ Սպրոտի և Երիտասարդության հարցերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

EXPO-2009

Комментариев нет: