Missio

Մեր առաքելությունը:

Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Our Mission:

To support the formation of civil society and development of democracy.

среда, 1 апреля 2009 г.

Միգրացիոն տեղեկատվական կենտրոն Շիրակի մարզում`

2009-2011թթ ՀԿ-ում գործում է “People In Need” ընկերության Հայաստանյան մասնաճյուղի Շիրակի մարզի միգրացիոն տեղեկատվական կենտրոնը:

Ծրագրի ընդհանուր նպատակներն են`

1. Կանխել Հայաստանի քաղաքացիների անօրինական միգրացիան,
2. Վերաինտեգրել վերադառնալ ցանկացողներին,
3. Նվազեցնել Հայաստանից միգրացիայի պատճառները: