Missio

Մեր առաքելությունը:

Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Our Mission:

To support the formation of civil society and development of democracy.

среда, 15 августа 2007 г.

2007 -“Անչափահասների ընտանիքների աջակցման և կողմնորոշման կենտրոն” / “Support to families of teenagers centre”

“Անչափահասների ընտանիքների աջակցման և կողմնորոշման կենտրոն” ծրագիր` Ա.Դ.Սախարովի անվ. ՄԻՊ Հայկական Կենտրոն ՀԿ կողմից իրականացվող “Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ” ծրագրի ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, ICCO կազմակերպության ֆինանսական միջոցներով:

“Support to families of teenagers centre” program in frmaes of the “Events of civil society” program by the NGO “Human rights protection” after Sakharov financed by ICCO